Rasfoire documente

Decizia 274/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

publicat in M.Of. 1053 din 31-oct-2022

Hotarirea 1.316/2022 privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 625/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Pieleşti şi Robăneşti din judeţul Dolj, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 625/2020

publicat in M.Of. 1053 din 31-oct-2022

Hotarirea 1.317/2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori şi modernizarea a 139 vagoane de călători''

publicat in M.Of. 1053 din 31-oct-2022

Hotarirea 1.320/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 518/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sibiu Piteşti'' Secţiunea 4, aflate pe raza localităţilor Tigveni şi Curtea de Argeş din judeţul Argeş

publicat in M.Of. 1053 din 31-oct-2022

Decizia 515/2022 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 435/2022 privind înfiinţarea Comitetului interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare

publicat in M.Of. 1053 din 31-oct-2022

Decizia 516/2022 privind acordarea autorizării Societăţii NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY Finlanda, respectiv Societăţii NOKIA NETWORKS - S.R.L. Timişoara, în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 1053 din 31-oct-2022

Decizia 517/2022 privind acordarea autorizării Societăţii MB TELECOM-LTD - S.R.L. în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 1053 din 31-oct-2022