Rasfoire documente

Decizia 389/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

publicat in M.Of. 1051 din 31-oct-2022

Ordinul 266/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 1051 din 31-oct-2022

Ordinul 21.578/2022 privind aprobarea constituirii Registrului naţional al experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare - REXCD, a Metodologiei de selecţie pentru Corpul de experţi şi a Normelor metodologice privind expertiza în vederea certificării activităţii de cercetare-dezvoltare

publicat in M.Of. 1051 din 31-oct-2022

Actul din 2022 STRUCTURA-CADRU a Registrului naţional al experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare

publicat in M.Of. 1051 din 31-oct-2022

Metodologie din 2022 de selecţie pentru Corpul de experţi

publicat in M.Of. 1051 din 31-oct-2022

Ordinul 3.293/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 1051 din 31-oct-2022

Ordinul 2.422/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 1051 din 31-oct-2022

Ordinul M.180/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 1051 din 31-oct-2022

Norme Metodologice din 2022 privind expertiza în vederea certificării activităţii de cercetare-dezvoltare

publicat in M.Of. 1051 din 31-oct-2022