Rasfoire documente

Hotarirea 75/2021 pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achiziţiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgenţă şi de alertă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2022

Ordinul 60/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2022

Ordinul 44/2022 privind modificarea şi completarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 505/2019

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2022

Hotarirea 137/2022 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Penitenciarului Bucureşti Rahova, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţie ''Autostrada de centură Bucureşti 0+000-km 100+900 - sector Centura Sud km 52+770-km 100+900''

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2022

Hotarirea 134/2022 pentru retragerea statutului de recunoaştere a utilităţii publice Asociaţiei ''Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Constanţa''

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2022

Decizia 743/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi ale art. 5 alin. (1) teza întâi cuprins în titlul XIII - Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2022