Rasfoire documente

Ordinul 1.044/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Minprest Serv - S.A.

publicat in M.Of. 1043 din 27-oct-2022

Ordinul 1.343/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 1043 din 27-oct-2022

Ordinul 1.345/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 1043 din 27-oct-2022

Ordinul 3.894/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a atribuţiilor Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, a Procedurii de solicitare şi transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizaţiei şi scrisorii de atribuire a codului statistic, precum şi a modelului unor declaraţii

publicat in M.Of. 1043 din 27-oct-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

publicat in M.Of. 1043 din 27-oct-2022

Procedura din 2022 de solicitare şi transmitere a certificatului de atestare fiscală

publicat in M.Of. 1043 din 27-oct-2022

Ordinul 3.932/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 1043 din 27-oct-2022

Ordinul 1.976/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 1043 din 27-oct-2022

Ordinul 3.931/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 1043 din 27-oct-2022

Ordinul 1.978/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 1043 din 27-oct-2022

Ordinul 3.931/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Minprest Serv - S.A.

publicat in M.Of. 1043 din 27-oct-2022

Ordinul 1.978/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Minprest Serv - S.A.

publicat in M.Of. 1043 din 27-oct-2022