Rasfoire documente

Ordinul 3.060/2022 pentru modificarea ''Curriculumului de pregătire în specialitatea ortopedie şi traumatologie'' şi ''Curriculumului de pregătire în specialitatea reumatologie'' din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

publicat in M.Of. 104 din 02-feb-2022

Ordinul 191/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.159/2010 privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

publicat in M.Of. 104 din 02-feb-2022

Ordinul 90/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 ''Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale''

publicat in M.Of. 104 din 02-feb-2022

Ordinul 73/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 104 din 02-feb-2022

Ordinul 61/2022 pentru modificarea ''Curriculumului de pregătire în specialitatea ortopedie şi traumatologie'' şi ''Curriculumului de pregătire în specialitatea reumatologie'' din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

publicat in M.Of. 104 din 02-feb-2022

Hotarirea 138/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Harghita, Sibiu, Braşov, Constanţa, Cluj, Timiş, Bacău, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 104 din 02-feb-2022

Hotarirea 135/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 104 din 02-feb-2022