Rasfoire documente

Ordinul 262/2021 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată din anii de cerere 2021 şi 2022

publicat in M.Of. 991 din 18-oct-2021

Ordinul 1.619/2021 privind completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.607/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii

publicat in M.Of. 991 din 18-oct-2021

Ordinul 1.309/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul

publicat in M.Of. 991 din 18-oct-2021

Ordinul 1.110/2021 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă obiectivului specific 6.1 - Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie, şi obiectivului specific 6.3 - Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor, finanţată din axa prioritară 6 Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon şi din fondurile REACT-EU, după caz, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 860/2021

publicat in M.Of. 991 din 18-oct-2021

Hotarirea 1.125/2021 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidarea şi modernizarea stadionului Giuleşti «Valentin Stănescu», calea Giuleşti nr. 18, sector 6, Bucureşti''

publicat in M.Of. 991 din 18-oct-2021

Hotarirea 1.124/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire centru sportiv şi de recreere, Str. Sportului nr. 2, municipiul Salonta, judeţul Bihor''

publicat in M.Of. 991 din 18-oct-2021

Hotarirea 1.116/2021 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2021

publicat in M.Of. 991 din 18-oct-2021