Rasfoire documente

Ordinul 1.240/2021 privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic

publicat in M.Of. 999 din 20-oct-2021

Ordinul 291/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Cetatea-Frăteşti din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 999 din 20-oct-2021

Ordinul 290/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Arman-Frăteşti din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 999 din 20-oct-2021

Ordinul 289/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Daia-Stoeneşti-SPpA 26 din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 999 din 20-oct-2021

Ordinul 286/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Stejaru din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 999 din 20-oct-2021