Rasfoire documente

Rectificare din 2021 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 4 octombrie 2021

publicat in M.Of. 998 din 19-oct-2021

Ordinul 314/2021 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a societăţii PRO VITAL CREDIT IFN - S.A.

publicat in M.Of. 998 din 19-oct-2021

Procedura din 2021 de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a activităţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate de structurile de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei

publicat in M.Of. 998 din 19-oct-2021

Ordinul 1.233/2021 pentru aprobarea Procedurii de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a activităţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate de structurile de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei

publicat in M.Of. 998 din 19-oct-2021

Decizia 368/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 267 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 474 alin. (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 998 din 19-oct-2021

Decizia 311/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

publicat in M.Of. 998 din 19-oct-2021

Hotarirea 119/2021 privind vacantarea funcţiei de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 998 din 19-oct-2021

Decretul 1.061/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 998 din 19-oct-2021

Decretul 1.060/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 998 din 19-oct-2021

Decretul 1.058/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

publicat in M.Of. 998 din 19-oct-2021

Legea 257/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

publicat in M.Of. 998 din 19-oct-2021

Decretul 1.057/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE

publicat in M.Of. 998 din 19-oct-2021

Legea 256/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE

publicat in M.Of. 998 din 19-oct-2021