Rasfoire documente

Ordinul 2.128/2021 privind aprobarea Ghidului de management al diabetului zaharat

publicat in M.Of. 997 din 19-oct-2021

Ordinul 1.109/2021 pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă obiectivului specific 6.2 - Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, finanţată din axa prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon şi din fondurile REACT-EU, după caz, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 859/2021

publicat in M.Of. 997 din 19-oct-2021

Hotarirea 1.113/2021 privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 499/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)''

publicat in M.Of. 997 din 19-oct-2021

Actul Aditional 6/2021 la Acordul de concesiune a unor perimetre pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ''ROMGAZ'' - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000

publicat in M.Of. 997 din 19-oct-2021

Hotarirea 1.011/2021 privind aprobarea Actului adiţional nr. 6 la acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ''ROMGAZ'' - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000

publicat in M.Of. 997 din 19-oct-2021