Rasfoire documente

Rectificare din 2021 în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Lărgire la patru benzi a centurii rutiere a municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 şi A1 km 55+520 şi amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 - Amenajare Bretea de legătură DN 6 - DN CB la Pasaj pe DN 6 km 10+678'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 4 octombrie 2021

publicat in M.Of. 996 din 19-oct-2021

Ordinul 5.451/2021 privind numirea domnului Strat Vasile Alecsandru în funcţia de preşedinte interimar al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS)

publicat in M.Of. 996 din 19-oct-2021

Norma din 2021 de aplicare în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 996 din 19-oct-2021

Hotarirea 1.117/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 996 din 19-oct-2021

Hotarirea 1.112/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 996 din 19-oct-2021

Hotarirea 1.107/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea IOR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 996 din 19-oct-2021

Hotarirea 1.065/2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

publicat in M.Of. 996 din 19-oct-2021