Rasfoire documente

Ordinul 7.818/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Valea Mare, cu satele aparţinătoare Valea Mare, Feţeni, Gârleni, Livezile, Saru, Stratoneşti, Valea Caselor, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 995 din 18-oct-2021

Ghid din 2021 DE FINANŢARE a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public

publicat in M.Of. 995 din 18-oct-2021

Ordinul 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public

publicat in M.Of. 995 din 18-oct-2021

Ordinul M.202/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 995 din 18-oct-2021

Ordinul M.201/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 995 din 18-oct-2021

Ordinul M.200/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 995 din 18-oct-2021

Ordinul M.199/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 995 din 18-oct-2021

Ordinul M.198/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor preoţi militari din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 995 din 18-oct-2021

Ordinul M.197/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 995 din 18-oct-2021

Ordinul M.196/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 995 din 18-oct-2021

Ordinul M.195/2021 pentru desemnarea structurii de specialitate care îndeplineşte atribuţiile Ministerului Apărării Naţionale în calitate de autoritate navală militară naţională

publicat in M.Of. 995 din 18-oct-2021

Hotarirea 1.104/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj

publicat in M.Of. 995 din 18-oct-2021

Decizia 11/2021 privind asigurarea interimatului funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 995 din 18-oct-2021

Hotarirea 71/2021 privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 995 din 18-oct-2021