Rasfoire documente

Hotarirea 87/2021 privind stabilirea măsurilor necesar a fi implementate la nivelul municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov pentru limitarea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2 în contextul creşterii alarmante a numărului de cazuri din aceste zone

publicat in M.Of. 994 din 18-oct-2021

Ordinul 7.824/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Amara, judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 994 din 18-oct-2021

Ordinul 7.823/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Probota, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 994 din 18-oct-2021

Ordinul 7.822/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Şimian, cu satele aparţinătoare Şimian, Cerneţi, Dudaşu, Dedoviţa Nouă, Ergheviţa, Poroina, Dedoviţa Veche, Valea Copcii, şi comuna Malovăţ, cu satele aparţinătoare Malovăţ, Bobaiţa, Bârda, Colibaşi, Lazu, 23 August, Negreşti, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 994 din 18-oct-2021

Ordinul 5.340/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.315/2018 privind stabilirea gradelor pentru funcţiile de conducere din Ministerul Educaţiei Naţionale şi din unităţile/instituţiile aflate în subordinea acestuia

publicat in M.Of. 994 din 18-oct-2021

Decizia 512/2021 privind numirea domnului Dincer Geafer în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

publicat in M.Of. 994 din 18-oct-2021

Decizia 511/2021 privind eliberarea domnului Amet Aledin din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

publicat in M.Of. 994 din 18-oct-2021

Decizia 510/2021 pentru numirea domnului Ionel-Constantin Mitea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 994 din 18-oct-2021

Decizia 509/2021 pentru eliberarea domnului George Nicolaie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 994 din 18-oct-2021

Decizia 508/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Dina a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice

publicat in M.Of. 994 din 18-oct-2021

Hotarirea 1.127/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Centru balneoclimateric multifuncţional Covasna, oraşul Covasna, judeţul Covasna''

publicat in M.Of. 994 din 18-oct-2021

Hotarirea 1.126/2021 pentru modificarea art. 4^1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ''Elie Wiesel''

publicat in M.Of. 994 din 18-oct-2021