Rasfoire documente

Ordinul 106/2021 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014

publicat in M.Of. 983 din 14-oct-2021

Ordinul 105/2021 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2022

publicat in M.Of. 983 din 14-oct-2021

Ordinul 104/2021 privind aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus

publicat in M.Of. 983 din 14-oct-2021

Ordinul 7.779/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Titu, cu satele aparţinătoare Fusea, Hagioaica, Mereni, Plopu şi Sălcuţa, comuna Vlădeni şi comuna Crevedia, cu satele aparţinătoare Crevedia, Cocani, Dârza, Mânăstirea şi Samurcaşi, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 983 din 14-oct-2021

Ordinul 7.778/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 983 din 14-oct-2021

Ordinul 2.117/2021 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 983 din 14-oct-2021

Ordinul 1.773/2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018

publicat in M.Of. 983 din 14-oct-2021

Hotarirea 70/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o nouă abordare pentru o economie albastră durabilă în UE - Transformarea economiei albastre a UE pentru un viitor durabil - COM (2021) 240

publicat in M.Of. 983 din 14-oct-2021

Hotarirea 69/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Calea către o planetă sănătoasă pentru toţi - Plan de acţiune al UE: ''Către reducerea la zero a poluării aerului, apei şi solului'' - COM (2021) 400

publicat in M.Of. 983 din 14-oct-2021