Rasfoire documente

Raportul 33.798/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Popa Constantin-Cătălin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Raportul 33.772/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Păun Gianni Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Raportul 33.756/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mihăilescu Traian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Raportul 33.755/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Neagoie Constantin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Raportul 33.705/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Petre Ecaterina Pompilia, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Raportul 33.693/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Predescu Ana, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Raportul 33.678/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pietreanu Elena, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Raportul 33.674/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Militaru Ionel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Raportul 33.673/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pîrcălăbelu Ion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Raportul 33.671/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Popescu Petre, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Raportul 33.491/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Enache Maricel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Raportul 33.461/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Neagoe Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Raportul 33.414/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Petrescu Dragomir, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Raportul 33.370/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Niţă Florian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Raportul 33.365/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mitrache Doru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Raportul 30.369/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Nicu Adrian Albert, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Decizia 811/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021

Decizia 677/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 14 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 98 din 29-ian-2021