Rasfoire documente

Ordinul 1.642/2021 privind aprobarea Procedurii de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii ''Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile'' din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 989 din 15-oct-2021

Hotarirea 85/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

publicat in M.Of. 989 din 15-oct-2021

Ordinul 2.183/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

publicat in M.Of. 989 din 15-oct-2021

Ordinul 1.313/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Autorităţii Navale Române

publicat in M.Of. 989 din 15-oct-2021

Hotarirea 1.123/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.054/2021 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021

publicat in M.Of. 989 din 15-oct-2021

Hotarirea 1.114/2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru organizarea unor centre de vaccinare la punctele de trecere a frontierei în judeţul Suceava, în vederea operaţionalizării unor centre mobile de vaccinare împotriva COVID-19 la nivelul autorităţii publice locale din sectorul 2 al municipiului Bucureşti şi pentru organizarea corespunzătoare a punctelor de vaccinare şi triaj în cadrul unor unităţi sanitare din judeţul Mureş

publicat in M.Of. 989 din 15-oct-2021

Decretul 1.056/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 989 din 15-oct-2021

Decretul 1.055/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 989 din 15-oct-2021

Decretul 1.054/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 989 din 15-oct-2021

Decretul 1.050/2021 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 989 din 15-oct-2021