Rasfoire documente

Ordinul 2.144/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2009 privind înfiinţarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către unităţile sanitare publice pentru internarea pacienţilor proveniţi din unităţile de primire a urgenţelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgenţelor (CPU)

publicat in M.Of. 988 din 15-oct-2021

Hotarirea 1.113/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor

publicat in M.Of. 988 din 15-oct-2021

Ordinul 103/2021 privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020

publicat in M.Of. 988 din 15-oct-2021

Ordinul 7.797/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru satul Vima Mică din comuna Vima Mică, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 988 din 15-oct-2021

Ordinul 2.147/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

publicat in M.Of. 988 din 15-oct-2021

Decretul 1.049/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2019 pentru modificarea art. 51^1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 988 din 15-oct-2021

Legea 252/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2019 pentru modificarea art. 51^1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 988 din 15-oct-2021

Decretul 1.048/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 1

publicat in M.Of. 988 din 15-oct-2021

Legea 251/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 1

publicat in M.Of. 988 din 15-oct-2021

Decretul 1.047/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil

publicat in M.Of. 988 din 15-oct-2021

Legea 250/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil

publicat in M.Of. 988 din 15-oct-2021