Rasfoire documente

Rectificare din 2021 în cuprinsul anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.122/2021 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 13 septembrie-1 octombrie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 9 septembrie 2021

publicat in M.Of. 984 din 14-oct-2021

Rectificare din 2021 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 4 octombrie 2021

publicat in M.Of. 984 din 14-oct-2021

Ordinul 7.783/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bâlvăneşti, cu satele aparţinătoare Bâlvăneşti, Bâlvăneştii de Jos, Călineştii de Jos, Călineştii de Sus, Pârlagele, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 984 din 14-oct-2021

Hotarirea 1.111/2021 privind numirea domnului Badea Jean în funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 984 din 14-oct-2021

Hotarirea 1.110/2021 privind eliberarea domnului Buşi Sebastian-Nicolae din funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 984 din 14-oct-2021

Hotarirea 1.109/2021 privind numirea domnului Iacobescu Marcel-Petrică în funcţia de prefect al judeţului Gorj

publicat in M.Of. 984 din 14-oct-2021

Hotarirea 1.108/2021 privind eliberarea domnului Iacobescu Marcel-Petrică din funcţia de subprefect al judeţului Gorj

publicat in M.Of. 984 din 14-oct-2021

Hotarirea 1.106/2021 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2021 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 984 din 14-oct-2021

Hotarirea 1.105/2021 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 984 din 14-oct-2021