Rasfoire documente

Regulamentul 14/2021 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

publicat in M.Of. 975 din 13-oct-2021

Ordinul 2.069/2021 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 975 din 13-oct-2021

Ordinul 2.068/2021 privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 21 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 975 din 13-oct-2021

Ordinul 572/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat ''Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)''

publicat in M.Of. 975 din 13-oct-2021

Hotarirea 1.099/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome ''Imprimeria Băncii Naţionale a României'', aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 975 din 13-oct-2021

Hotarirea 1.098/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome ''Monetăria Statului'', aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 975 din 13-oct-2021

Hotarirea 1.037/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 975 din 13-oct-2021

Decretul 1.045/2021 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 975 din 13-oct-2021

Legea 249/2021 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 975 din 13-oct-2021