Rasfoire documente

Hotarirea 1.076/2021 pentru aprobarea Planului naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030

publicat in M.Of. 963 din 08-oct-2021

Ordinul 813/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ''Informatică Feroviară'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 963 din 08-oct-2021

Ordinul 1.238/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ''Informatică Feroviară'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 963 din 08-oct-2021

Ordinul 814/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 963 din 08-oct-2021

Ordinul 1.237/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 963 din 08-oct-2021

Ordinul 816/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ''Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje'' - CFR IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 963 din 08-oct-2021

Ordinul 1.236/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ''Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje'' - CFR IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 963 din 08-oct-2021

Ordinul 7.675/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Brezniţa-Ocol, cu satele aparţinătoare Brezniţa-Ocol, Jidoştiţa, Magheru, Şuşiţa, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 963 din 08-oct-2021

Ordinul 2.042/2021 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice

publicat in M.Of. 963 din 08-oct-2021

Ordinul 1.078/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ''Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje'' - CFR IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 963 din 08-oct-2021

Ordinul 1.071/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ''Informatică Feroviară'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 963 din 08-oct-2021

Ordinul 1.070/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 963 din 08-oct-2021