Rasfoire documente

Hotarirea 81/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

publicat in M.Of. 969 din 11-oct-2021

Decizia 54/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind art. 5 alin. 3 coroborat cu dispoziţiile art. 6 alin. 1, art. 7 alin. 4 şi art. 6 alin. 2 din Legea nr. 77/2016

publicat in M.Of. 969 din 11-oct-2021

Hotarirea 12/2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020, şi pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2021 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2021

publicat in M.Of. 969 din 11-oct-2021

Norma 28/2021 pentru completarea art. 45 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 969 din 11-oct-2021

Decretul 1.043/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 969 din 11-oct-2021

Decretul 1.040/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

publicat in M.Of. 969 din 11-oct-2021

Legea 246/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

publicat in M.Of. 969 din 11-oct-2021

Decretul 1.039/2021 privind promulgarea Legii pentru completarea tabelului-anexă nr. I la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 969 din 11-oct-2021

Legea 245/2021 pentru completarea tabelului-anexă nr. I la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 969 din 11-oct-2021