Rasfoire documente

Ordinul 815/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ''Electrificare CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 964 din 08-oct-2021

Ordinul 1.189/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ''Electrificare CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 964 din 08-oct-2021

Decizia 594/2021 privind procedura de selecţie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio

publicat in M.Of. 964 din 08-oct-2021

Ordinul 2.047/2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi

publicat in M.Of. 964 din 08-oct-2021

Ordinul 1.419/2021 pentru modificarea anexei nr. 6 la Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 838/2021

publicat in M.Of. 964 din 08-oct-2021

Ordinul 1.077/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ''Electrificare CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 964 din 08-oct-2021

Ordinul 920/2021 pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 964 din 08-oct-2021

Ordinul 251/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 304/2017 privind stabilirea Listei culturilor energetice nonagricole

publicat in M.Of. 964 din 08-oct-2021

Hotarirea 1.060/2021 privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă

publicat in M.Of. 964 din 08-oct-2021

Hotarirea 118/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Calea către o planetă sănătoasă pentru toţi - Plan de acţiune al UE: ''Către reducerea la zero a poluării aerului, apei şi solului'' - COM (2021) 400 final

publicat in M.Of. 964 din 08-oct-2021

Hotarirea 117/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind creditele de consum - COM (2021) 347 final

publicat in M.Of. 964 din 08-oct-2021

Hotarirea 116/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind Abordarea globală a cercetării şi a inovării - Strategia Europei privind cooperarea internaţională într-o lume în schimbare - COM (2021) 252 final

publicat in M.Of. 964 din 08-oct-2021