Rasfoire documente

Ordinul 1.746/2021 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020

publicat in M.Of. 958 din 07-oct-2021

Hotarirea 1.036/2021 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 958 din 07-oct-2021

Hotarirea 1.035/2021 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Grupul de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului'' (GAL Valea Ampoiului - Valea Mureşului), judeţul Alba, ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 958 din 07-oct-2021

Hotarirea 1.034/2021 privind actualizarea valorii de inventar şi transmiterea dreptului de administrare a unui imobil de la Casa Judeţeană de Pensii Botoşani la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani

publicat in M.Of. 958 din 07-oct-2021

Hotarirea 1.024/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sibiu-Piteşti'' - Secţiunea 3 Cornetu-Tigveni

publicat in M.Of. 958 din 07-oct-2021