Rasfoire documente

Ordinul 7.663/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Giuleşti, cu localităţile aparţinătoare Giuleşti, Berbeşti, Fereşti şi Mănăstirea, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 957 din 06-oct-2021

Decizia 503/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 957 din 06-oct-2021

Decizia 502/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cristian Gîscă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 957 din 06-oct-2021

Decizia 501/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Liviu Gabriel Bulgaru a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 957 din 06-oct-2021

Hotarirea 1.030/2021 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului ''Dezvoltarea facilităţilor de pregătire şi a capabilităţilor de intervenţie necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în domeniul CBRNe şi pirotehnic asociat, generate de acte de rea-voinţă''

publicat in M.Of. 957 din 06-oct-2021