Rasfoire documente

Ordinul 2.041/2021 privind modificarea alin. (5) al art. 6 din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 956 din 06-oct-2021

Ordinul 5.349/2021 privind modificarea alin. (5) al art. 6 din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 956 din 06-oct-2021

Ordinul 902/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2021

publicat in M.Of. 956 din 06-oct-2021

Ordinul 901/2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2021

publicat in M.Of. 956 din 06-oct-2021

Ordinul 1.720/2021 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 956 din 06-oct-2021

Ordinul 1.719/2021 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 956 din 06-oct-2021

Ordinul 1.718/2021 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 956 din 06-oct-2021

Ordinul 1.245/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2021

publicat in M.Of. 956 din 06-oct-2021

Ordinul 1.244/2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2021

publicat in M.Of. 956 din 06-oct-2021

Hotarirea 1.058/2021 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Maramureş, Sibiu, Alba, Bihor, Cluj, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Teleorman, Dolj, Gorj, Braşov, Constanţa, Prahova, Ilfov, Buzău, Arad şi Giurgiu

publicat in M.Of. 956 din 06-oct-2021

Hotarirea 1.038/2021 privind recunoaşterea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală ''Valea Ialomiţei'', judeţul Dâmboviţa, ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 956 din 06-oct-2021

Hotarirea 1.029/2021 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi de către instituţiile aflate în subordinea acesteia şi termenele de clasificare aferente acestora

publicat in M.Of. 956 din 06-oct-2021

Procedura din 2021 pentru recepţionarea lucrărilor aferente operaţiunilor petroliere desfăşurate de titularii de acorduri petroliere în baza Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

publicat in M.Of. 956 din 06-oct-2021

Hotarirea 1007/2021 privind aprobarea Procedurii pentru recepţionarea lucrărilor aferente operaţiunilor petroliere desfăşurate de titularii de acorduri petroliere în baza Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

publicat in M.Of. 956 din 06-oct-2021

Decizia 397/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. e) şi ale art. 96 alin. (3) pct. 5 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

publicat in M.Of. 956 din 06-oct-2021