Rasfoire documente

Hotarirea 1.075/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

publicat in M.Of. 954 din 06-oct-2021

Ordinul 947/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny''

publicat in M.Of. 954 din 06-oct-2021

Circulara 20/2021 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 954 din 06-oct-2021

Ordinul 1.330/2021 privind aprobarea standardului de cost aferent obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny''

publicat in M.Of. 954 din 06-oct-2021

Hotarirea 1.028/2021 privind stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea inspecţiilor la instituţii publice de către Ministerul Finanţelor, precum şi a atribuţiilor structurii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor pentru soluţionarea plângerii prealabile formulate împotriva actului administrativ emis de organele de inspecţie economico-financiară ca urmare a inspecţiilor efectuate la instituţii publice

publicat in M.Of. 954 din 06-oct-2021

Hotarirea 1.026/2021 pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Secţiunea 3B Mihăieşti-Suplacu de Barcău din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea'', pe raza localităţilor Sânpaul din judeţul Cluj şi Zimbor, Sânmihaiu Almaşului, Românaşi, Treznea şi Zalău din judeţul Sălaj, precum şi pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2021

publicat in M.Of. 954 din 06-oct-2021