Rasfoire documente

Ordinul 2.004/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

publicat in M.Of. 940 din 01-oct-2021

Decizia 497/2021 privind numirea domnului Horia Scarlat în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 940 din 01-oct-2021

Decizia 496/2021 privind constituirea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului interministerial pentru monitorizarea procesului de implementare a Planului naţional de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 940 din 01-oct-2021

Decizia 495/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Gavriş Ardelean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 940 din 01-oct-2021

Decizia 494/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Ion Oltean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 940 din 01-oct-2021

Decizia 493/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena-Cristina Cormoş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş

publicat in M.Of. 940 din 01-oct-2021

Decizia 492/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Gigel Vieru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt

publicat in M.Of. 940 din 01-oct-2021

Decizia 491/2021 privind numirea domnului Marian Daragiu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei

publicat in M.Of. 940 din 01-oct-2021

Decizia 490/2021 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Ben-Oni Ardelean

publicat in M.Of. 940 din 01-oct-2021