Rasfoire documente

Ordinul 3.174/2021 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014

publicat in M.Of. 94 din 28-ian-2021

Ordinul 103/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.263/2019

publicat in M.Of. 94 din 28-ian-2021

Decizia 83/2021 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Daniela Zaharia din funcţia de secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

publicat in M.Of. 94 din 28-ian-2021

Decizia 82/2021 privind numirea domnului Iulian-Vasile Popescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 94 din 28-ian-2021

Hotarirea 16/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

publicat in M.Of. 94 din 28-ian-2021

Hotarirea 15/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către doamna Ionescu Tudoriţa

publicat in M.Of. 94 din 28-ian-2021

Decizia 903/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 94 din 28-ian-2021

Decizia 712/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în punctul 3 de la notă, punctul I, litera A, capitolul II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 94 din 28-ian-2021