Rasfoire documente

Ordinul 1.691/2021 pentru aprobarea componenţei, organizării, funcţionării şi atribuţiilor Comitetului ştiinţific pentru îndrumarea şi supravegherea desfăşurării tuturor activităţilor privind utilizarea, conservarea, ameliorarea, evaluarea capacităţii bioproductive, bonitarea economică, protecţia solului şi monitorizarea integrată a calităţii solului

publicat in M.Of. 948 din 05-oct-2021

Ordinul 187/2021 pentru aprobarea componenţei, organizării, funcţionării şi atribuţiilor Comitetului ştiinţific pentru îndrumarea şi supravegherea desfăşurării tuturor activităţilor privind utilizarea, conservarea, ameliorarea, evaluarea capacităţii bioproductive, bonitarea economică, protecţia solului şi monitorizarea integrată a calităţii solului

publicat in M.Of. 948 din 05-oct-2021

Decizia 374/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 948 din 05-oct-2021

Decizia 280/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi a dispoziţiilor art. 169^2 din aceeaşi lege

publicat in M.Of. 948 din 05-oct-2021

Decretul 1.018/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 948 din 05-oct-2021

Decretul 1.017/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 948 din 05-oct-2021

Decretul 1.016/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 948 din 05-oct-2021

Decretul 1.015/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 948 din 05-oct-2021

Decretul 1.014/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 948 din 05-oct-2021

Decretul 1.013/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 948 din 05-oct-2021

Decretul 1.012/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 948 din 05-oct-2021

Decretul 1.011/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 948 din 05-oct-2021