Rasfoire documente

Hotarirea 1.025/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Lărgire la patru benzi a centurii rutiere a municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 şi A1 km 55+520 şi amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 - Amenajare Bretea de legătură DN 6 - DN CB la Pasaj pe DN 6 km 10+678''

publicat in M.Of. 944 din 04-oct-2021

Hotarirea 1.054/2021 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021

publicat in M.Of. 944 din 04-oct-2021

Ordinul 7.638/2021 privind instituirea carantinei zonale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale Husnicioara şi Pădina, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 944 din 04-oct-2021

Ordinul 7.637/2021 privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru comuna Asuaju de Sus, cu localităţile aparţinătoare Asuaju de Sus şi Asuaju de Jos, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 944 din 04-oct-2021

Hotarirea 1.053/2021 privind stabilirea pentru anul 2021 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine şi caprine

publicat in M.Of. 944 din 04-oct-2021

Hotarirea 1052/2021 pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

publicat in M.Of. 944 din 04-oct-2021

Hotarirea 1051/2021 pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

publicat in M.Of. 944 din 04-oct-2021

Hotarirea 1.023/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire cămin studenţesc Universitatea «Ştefan cel Mare» din Suceava, Str. Staţiunii nr. 130, satul Bulai, comuna Moara, judeţul Suceava''

publicat in M.Of. 944 din 04-oct-2021

Hotarirea 1.021/2021 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2021 către Forumul privind Administrarea Fiscală, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

publicat in M.Of. 944 din 04-oct-2021

Decizia 400/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 944 din 04-oct-2021