Rasfoire documente

Decizia 12/2021 [A] referitoare la admiterea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 31^1, art. 32 alin. (5) lit. a), art. 39, 44, 45, art. 47 alin. (1) şi (2), art. 56 alin. (1), (4), (6) şi (7) şi art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 68 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 933 din 30-sep-2021

Ordinul 245/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 158/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.7 ''Creşterea potenţialului siturilor de acvacultură'' din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 933 din 30-sep-2021

Decizia 468/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3^1 alin. (1) şi (1^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, în interpretarea dată prin Decizia nr. 49 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 933 din 30-sep-2021

Hotarirea 67/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 933 din 30-sep-2021

Decretul 995/2021 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

publicat in M.Of. 933 din 30-sep-2021

Legea 229/2021 pentru completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

publicat in M.Of. 933 din 30-sep-2021

Decretul 994/2021 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 933 din 30-sep-2021

Legea 228/2021 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 933 din 30-sep-2021