Rasfoire documente

Ordinul 1.963/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

publicat in M.Of. 932 din 29-sep-2021

Ordonanta urgenta 106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 932 din 29-sep-2021

Ordinul 42/2021 privind condiţiile de înscriere la Loteria de vaccinare şi stabilirea atribuţiilor instituţiilor implicate

publicat in M.Of. 932 din 29-sep-2021

Ordinul 1.524/2021 privind condiţiile de înscriere la Loteria de vaccinare şi stabilirea atribuţiilor instituţiilor implicate

publicat in M.Of. 932 din 29-sep-2021

Regulament din 2021 de organizare a Loteriei de vaccinare

publicat in M.Of. 932 din 29-sep-2021

Ordinul 1.523/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare a Loteriei de vaccinare

publicat in M.Of. 932 din 29-sep-2021

Regulament din 2021 de organizare a Loteriei de vaccinare

publicat in M.Of. 932 din 29-sep-2021

Ordinul 1.900/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare a Loteriei de vaccinare

publicat in M.Of. 932 din 29-sep-2021

Ordinul 1.899/2021 privind condiţiile de înscriere la Loteria de vaccinare şi stabilirea atribuţiilor instituţiilor implicate

publicat in M.Of. 932 din 29-sep-2021

Hotarirea 1016/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului

publicat in M.Of. 932 din 29-sep-2021

Decizia 466/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''înscrierea iniţială la pensie'' din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 932 din 29-sep-2021

Decizia 398/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

publicat in M.Of. 932 din 29-sep-2021