Rasfoire documente

Ordinul M.193/2021 privind stabilirea modelului de angajament prevăzut la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 37/2021 pentru realizarea ''Capabilităţii de luptă împotriva navelor de suprafaţă'', aferentă programului de înzestrare ''Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă'' (SIML)

publicat in M.Of. 931 din 29-sep-2021

Decizia 487/2021 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Băcală din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

publicat in M.Of. 931 din 29-sep-2021

Decizia 486/2021 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cristian-Ovidiu-Cătălin Pistol din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 931 din 29-sep-2021

Decizia 485/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Damian Florea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 931 din 29-sep-2021

Decizia 484/2021 privind aplicarea mobilităţii domnului Dragoş-Ionuţ Bănescu din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 931 din 29-sep-2021

Hotarirea 989/2021 privind aprobarea modelului de steag al judeţului Covasna

publicat in M.Of. 931 din 29-sep-2021

Hotarirea 988/2021 privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive şi a formei şi conţinutului documentului de legitimare pentru personalul militar din unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi din structurile subordonate acestuia

publicat in M.Of. 931 din 29-sep-2021