Rasfoire documente

Ordinul 887/2021 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 930 din 29-sep-2021

Ordinul 1.681/2021 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 930 din 29-sep-2021

Ordinul 1.680/2021 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 930 din 29-sep-2021

Decizia 483/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ramona Moldovan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 930 din 29-sep-2021

Hotarirea 1.010/2021 privind recunoaşterea Fundaţiei ''Observator Cultural'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 930 din 29-sep-2021

Hotarirea 1.009/2021 privind recunoaşterea Fundaţiei Academia Civică ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 930 din 29-sep-2021

Hotarirea 1.008/2021 pentru retragerea actului de recunoaştere a Asociaţiei Comitetul Naţional Român pentru Drepturile Copilului ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 930 din 29-sep-2021

Decretul 1.001/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 930 din 29-sep-2021

Decretul 1.000/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 930 din 29-sep-2021

Decretul 999/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 930 din 29-sep-2021

Decretul 998/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 930 din 29-sep-2021

Decretul 997/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 930 din 29-sep-2021

Decretul 996/2021 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 930 din 29-sep-2021