Rasfoire documente

Ordinul 1.228/2021 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii octombrie 2021

publicat in M.Of. 939 din 01-oct-2021

Ordinul 1.227/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2021

publicat in M.Of. 939 din 01-oct-2021

Ordonanta urgenta 108/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 939 din 01-oct-2021

Decretul 1.006/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

publicat in M.Of. 939 din 01-oct-2021

Legea 234/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

publicat in M.Of. 939 din 01-oct-2021

Decretul 1.005/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 939 din 01-oct-2021

Legea 233/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 939 din 01-oct-2021

Decretul 1.004/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2019 privind completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ''Administraţia Naţională a Drumurilor din România''

publicat in M.Of. 939 din 01-oct-2021

Legea 232/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2019 privind completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ''Administraţia Naţională a Drumurilor din România''

publicat in M.Of. 939 din 01-oct-2021

Decretul 1.003/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 939 din 01-oct-2021

Legea 231/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 939 din 01-oct-2021

Decretul 1.002/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 939 din 01-oct-2021

Legea 230/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 939 din 01-oct-2021