Rasfoire documente

Ordinul 1.309/2021 privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 456/2014 pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare

publicat in M.Of. 920 din 27-sep-2021

Decizia 34/2021 pentru aprobarea normelor metodologice şi tehnice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online

publicat in M.Of. 920 din 27-sep-2021

Hotarirea 76/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 36/2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut

publicat in M.Of. 920 din 27-sep-2021

Ordinul 7.548/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Brezniţa-Motru, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 920 din 27-sep-2021

Ordinul 7.547/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru satul Bolovani, comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 920 din 27-sep-2021

Ordinul 1.311/2021 pentru modificarea reglementării tehnice ''Ghid privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe'', indicativ GP 123-2013, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.211/2013

publicat in M.Of. 920 din 27-sep-2021

Hotarirea 1.004/2021 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

publicat in M.Of. 920 din 27-sep-2021

Hotarirea 1.003/2021 privind transmiterea, fără plată, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea unităţii de cult deţinătoare

publicat in M.Of. 920 din 27-sep-2021