Rasfoire documente

Raportul 33.762/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tănasie Emil, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Raportul 33.761/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ungureanu Dănuţ, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Raportul 33.701/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tomescu Marius-Dumitru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Raportul 33.692/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ţîrvuică Ion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Raportul 33.672/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Udvescu Liviu Nicolae, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Raportul 33.506/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sandu Cornel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Raportul 33.505/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mihai Paraschiv-Vasilică, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Raportul 33.504/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pavel Vasilică Daniel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Raportul 33.503/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Haghiac Liliana, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Raportul 33.490/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Marcu Iulian-Adrian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Raportul 33.364/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tutunaru Gelu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Raportul 33.356/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tofan Petru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Raportul 33.274/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tătăruş Ionel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Raportul 33.265/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Urse Nicoleta, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Raportul 32.707/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Uniunii Democrate Maghiare din România, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Raportul 31.470/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ursache Daniela, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Hotarirea 13/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Decizia 710/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (2) şi ale art. 22 din capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale art. 25 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (6) din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021