Rasfoire documente

Decizia 40/2021 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile referitoare la drepturile finale de pensie

publicat in M.Of. 912 din 23-sep-2021

Ordinul 610/2021 pentru modificarea Normelor privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018, pentru modificarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018, şi pentru modificarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019

publicat in M.Of. 912 din 23-sep-2021

Metodologie din 2021 de evaluare şi recunoaştere de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice a caracterului ştiinţific al lucrărilor elaborate de către persoane private de libertate prin decizie judecătorească definitivă

publicat in M.Of. 912 din 23-sep-2021

Ordinul 461/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare şi recunoaştere de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice a caracterului ştiinţific al lucrărilor elaborate de către persoane private de libertate prin decizie judecătorească definitivă

publicat in M.Of. 912 din 23-sep-2021

Decizia 434/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 912 din 23-sep-2021