Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică

publicat in M.Of. 918 din 24-sep-2021

Rectificare din 2021 în anexa nr. 16 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 4.302/C/2021 privind actualizarea pentru anul 2021 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 şi 852 bis din 7 septembrie 2021

publicat in M.Of. 918 din 24-sep-2021

Rectificare din 2021 în anexa nr. 16 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 4.301/C/2021 privind actualizarea pentru anul 2021 a numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 şi 851 bis din 7 septembrie 2021

publicat in M.Of. 918 din 24-sep-2021

Rectificare din 2021 în anexa nr. 16 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 4.300/C/2021 privind actualizarea numărului posturilor de notar public pentru anul 2021 destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 şi 847 bis din 6 septembrie 2021

publicat in M.Of. 918 din 24-sep-2021

Decizia 384/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 şi art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 918 din 24-sep-2021