Rasfoire documente

Ordinul 5.163/2021 privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru ''Şcoala Gimnazială Româno-Finlandeză'' din municipiul Sibiu

publicat in M.Of. 903 din 21-sep-2021

Ordinul 5.162/2021 privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru ''Şcoala Gimnazială Gheorghe Vernescu'' din municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 903 din 21-sep-2021

Ordinul 5.161/2021 privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru ''Şcoala Gimnazială nr. 1'' din localitatea Curcani, judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 903 din 21-sep-2021

Ordinul 5.121/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''Bergman Timişoara'' din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Bergman Nature Kindergarden'' din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 903 din 21-sep-2021

Ordinul 5.120/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''Centrul de Sănătate şi Medicină Preventivă'' din municipiul Târgu Mureş pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară ''Vasile Dan'' din comuna Ceuaşu de Câmpie, satul Câmpeniţa, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 903 din 21-sep-2021

Ordinul 5.083/2021 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Montessori Schule'' din municipiul Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 903 din 21-sep-2021

Ordinul 5.079/2021 privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creştin ''Pro Deo'' din municipiul Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 903 din 21-sep-2021

Ordinul 5.078/2021 privind desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Maryland'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 903 din 21-sep-2021

Ordinul 5.074/2021 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''preşcolar'' şi ''gimnazial'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională ''Agora'' din municipiul Oradea

publicat in M.Of. 903 din 21-sep-2021

Ordinul 5.073/2021 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Baptist ''Emanuel'' din municipiul Oradea

publicat in M.Of. 903 din 21-sep-2021

Ordinul 4.997/2021 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu program normal ''Roboţel'' din municipiul Constanţa

publicat in M.Of. 903 din 21-sep-2021

Ordinul 3.417/2021 privind declasarea parţială a monumentului istoric Casa Diculescu, situat la adresa poştală str. Săvineşti nr. 3, municipiul Craiova, judeţul Dolj, clasat în Lista monumentelor istorice sub codul LMI DJ-II-m-B-08112, respectiv declasarea anexei corpului C1 şi a construcţiilor C2, C3, C4

publicat in M.Of. 903 din 21-sep-2021

Hotarirea 983/2021 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Wick Katharina

publicat in M.Of. 903 din 21-sep-2021

Hotarirea 982/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Alexandru Ioan Cuza» în cazarma 3607 Constanţa''

publicat in M.Of. 903 din 21-sep-2021

Hotarirea 981/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil ca urmare a reevaluării, trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 903 din 21-sep-2021