Rasfoire documente

Norma 27/2021 privind aplicarea Ghidului ESMA referitor la raportarea în conformitate cu art. 4 şi 12 din Regulamentul (UE) 2015/2.365 privind transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare şi transparenţa reutilizării şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

publicat in M.Of. 908 din 22-sep-2021

Ordinul 5.135/2021 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală F.E.G. ''Education'' din municipiul Fălticeni

publicat in M.Of. 908 din 22-sep-2021

Ordinul 5.132/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''Bambi'' din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit ''Bambi'' din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 908 din 22-sep-2021

Ordinul 5.119/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit ''Wonderland 2'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 908 din 22-sep-2021

Ordinul 5.114/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Grădiniţa Irina - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit ''Irina'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 908 din 22-sep-2021

Ordinul 5.107/2021 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''primar'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Iepuraşul Bocănilă'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 908 din 22-sep-2021

Ordinul 5.106/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala primară ''Questfield'' din oraşul Voluntari

publicat in M.Of. 908 din 22-sep-2021

Ordinul 5.103/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Apple Tree Edu - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit ''Apple Tree'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 908 din 22-sep-2021

Ordinul 5.081/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Centrului Român de Studii Sportiv-Educaţionale din municipiul Timişoara pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală CRSSE Timişoara din municipiul Timişoara

publicat in M.Of. 908 din 22-sep-2021

Ordinul 1.262/2021 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii CTPARK THETA - S.R.L.

publicat in M.Of. 908 din 22-sep-2021