Rasfoire documente

Decizia 25/2021 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.579/2000 pentru exploatarea huilei în perimetrul Uricani, judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 318/2004

publicat in M.Of. 907 din 22-sep-2021

Decizia 24/2021 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.576/2000 pentru exploatarea huilei în perimetrul Paroşeni, judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 318/2004

publicat in M.Of. 907 din 22-sep-2021

Regulamentul 3/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

publicat in M.Of. 907 din 22-sep-2021

Decizia 14/2021 [A] referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 907 din 22-sep-2021

Ordinul 1.159/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 809/2012 privind aprobarea normelor metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea prin bugetul de stat a sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanţarea proiectelor de investiţii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

publicat in M.Of. 907 din 22-sep-2021