Rasfoire documente

Raportul 16.561/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tabacu Feny-Cornelia, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Raportul 15.938/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bocşan Marian-Florentin, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Raportul 15.865/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Cismăneanţu Gabriel Eugen, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Raportul 15.757/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Delinescu Florin-Sorin, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Raportul 15.756/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Baciu Mugurel, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Raportul 15.754/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Nasta Nicolae-Iuliu, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Raportul 15.753/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mariş Dănuţ-Marian, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Raportul 15.210/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Juravle-Nistor Reveca, cu ocazia alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Raportul 14.962/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Uniunii Democrate Maghiare din România, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Raportul 14.792/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Davidescu Daniel-Bogdan, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Ordinul 7522/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Giuleşti, cu localităţile aparţinătoare Giuleşti, Berbeşti, Fereşti şi Mănăstirea, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Ordinul 179/2021 privind aprobarea transferului drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin Licenţa de concesiune a activităţii de exploatare a nisipului şi pietrişului nr. 2.402/2001, din perimetrul Lipăneşti-Şipot, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Decizia 26/2021 privind încetarea administrării acordate prin Licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 23.076/2020 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Geotermal Primăria Marghita, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi municipiul Marghita, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 289/2020 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Decizia 23/2021 privind încetarea administrării acordate prin Licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 23.071/2020 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Vlădeşti, judeţul Vâlcea, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Vlădeşti, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 289/2020 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Hotarirea 66/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O uniune a pieţelor de capital pentru cetăţeni şi întreprinderi - un nou plan de acţiune - COM (2020) 590

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Hotarirea 65/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Actualizarea noii Strategii industriale 2020: construirea unei pieţe unice mai puternice pentru a sprijini redresarea Europei - COM (2021) 350

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Hotarirea 115/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele asimilate maşinilor - COM (2021) 202 final

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021

Hotarirea 114/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE şi a Regulamentului (UE) nr. 537/2014 în ceea ce priveşte raportarea de către întreprinderi de informaţii privind durabilitatea - COM (2021) 189 final

publicat in M.Of. 906 din 22-sep-2021