Rasfoire documente

Ordinul 1.777/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.887/2020 pentru aplicarea în trimestrul III 2020 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 904 din 21-sep-2021

Ordinul 1.772/2021 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.196/2013 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală ''Mina Minovici'' Bucureşti, a componenţelor nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, precum şi a modului de funcţionare a acestor comisii

publicat in M.Of. 904 din 21-sep-2021

Ordinul 1.235/2021 privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii

publicat in M.Of. 904 din 21-sep-2021

Ordinul 1.234/2021 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 904 din 21-sep-2021

Hotarirea 984/2021 privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Suceava în domeniul public al municipiului Fălticeni

publicat in M.Of. 904 din 21-sep-2021

Ordinul 5.071/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''Grădiniţa Speranţei'' din municipiul Arad pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''John Huenergardt'' din municipiul Arad

publicat in M.Of. 904 din 21-sep-2021

Ordinul 5.070/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională din municipiul Baia Mare

publicat in M.Of. 904 din 21-sep-2021

Ordinul 5.058/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 mai-6 august 2021

publicat in M.Of. 904 din 21-sep-2021