Rasfoire documente

Ordinul 5.105/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit ''Dandelion'' din oraşul Băicoi

publicat in M.Of. 890 din 16-sep-2021

Ordinul 5.075/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.672/2019 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Happy Kids Club - S.R.L. din comuna Baloteşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit ''Kids Club - Baloteşti'' din comuna Baloteşti

publicat in M.Of. 890 din 16-sep-2021

Ordinul 4.975/2021 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Naţional din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 890 din 16-sep-2021

Ordinul 4.974/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-18 iunie 2021

publicat in M.Of. 890 din 16-sep-2021

Ordinul 2.854/2021 privind clasarea imobilului situat la adresa poştală Piaţa Emanuil Gojdu 21 (Piaţa Cetate Oradea), Oradea, judeţul Bihor, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Ansamblul fostei remize de tramvaie Oradea, în categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa B, cu două componente: Clădire cu funcţiunea de locuinţe şi depozit de materiale şi Remiza de tramvaie - ruină, clasate în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa B

publicat in M.Of. 890 din 16-sep-2021

Ordinul 259/2021 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna septembrie 2021

publicat in M.Of. 890 din 16-sep-2021

Decizia 475/2021 privind numirea domnului Eduard-Marcel Badea în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 890 din 16-sep-2021

Decizia 474/2021 privind numirea domnului Eugen-Ştefan-Dorel Cojoacă în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 890 din 16-sep-2021

Decizia 473/2021 privind numirea domnului Nicu Sorin Turturea în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 890 din 16-sep-2021

Ordonanta urgenta 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 890 din 16-sep-2021