Rasfoire documente

Ordinul 380/2021 privind informarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 899 din 20-sep-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 37/2021 privind înfiinţarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creşterii substanţiale a preţurilor gazelor naturale şi energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 15 septembrie 2021

publicat in M.Of. 899 din 20-sep-2021

Ordinul 5.215/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

publicat in M.Of. 899 din 20-sep-2021

Ordinul 5.136/2021 privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională din municipiul Baia Mare

publicat in M.Of. 899 din 20-sep-2021

Ordinul 4.990/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Monteclaris - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Program Prelungit ''Monteclaris'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 899 din 20-sep-2021

Ordinul 4.984/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Principesa Maria'' din municipiul Râmnicu Vâlcea

publicat in M.Of. 899 din 20-sep-2021

Ordinul 1.518/2021 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 899 din 20-sep-2021

Ordinul 1.355/2021 pentru modificarea Normelor privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.891/2016

publicat in M.Of. 899 din 20-sep-2021

Ordinul 228/2021 pentru completarea unor acte normative în domeniul producerii, comercializării, controlului şi certificării calităţii seminţelor

publicat in M.Of. 899 din 20-sep-2021