Rasfoire documente

Decizia 76/2021 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 88 din 27-ian-2021

Decizia 601/2020 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil

publicat in M.Of. 88 din 27-ian-2021

Ordinul 3.151/2021 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.511/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 88 din 27-ian-2021

Decizia 80/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lavinia Claudia Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 88 din 27-ian-2021

Decizia 79/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Lavinia Claudia Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 88 din 27-ian-2021

Decizia 78/2021 pentru numirea doamnei Corina Atanasiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 88 din 27-ian-2021

Decizia 77/2021 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Iulian Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului României pentru promovarea politicilor memoriei şi combaterea antisemitismului şi a xenofobiei

publicat in M.Of. 88 din 27-ian-2021

Hotarirea 6/2021 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 septembrie 2020 şi la Paris la 16 octombrie 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007

publicat in M.Of. 88 din 27-ian-2021