Rasfoire documente

Decizia 472/2021 privind revocarea doamnei Gabriela Dan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

publicat in M.Of. 887 din 15-sep-2021

Hotarirea 37/2021 privind înfiinţarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creşterii substanţiale a preţurilor gazelor naturale şi energiei electrice

publicat in M.Of. 887 din 15-sep-2021

Ordinul 5.239/2021 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022

publicat in M.Of. 887 din 15-sep-2021

Metodologie-Cadru din 2021 de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 887 din 15-sep-2021

Ordinul 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 887 din 15-sep-2021

Decizia 471/2021 pentru numirea domnului Iulian-Vasile Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 887 din 15-sep-2021

Decizia 470/2021 privind eliberarea domnului Iulian-Vasile Popescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 887 din 15-sep-2021

Decizia 469/2021 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Cezar-Manole Armeanu

publicat in M.Of. 887 din 15-sep-2021

Hotarirea 980/2021 privind numirea domnului Jugan Iulian în funcţia de subprefect al judeţului Neamţ

publicat in M.Of. 887 din 15-sep-2021

Decretul 981/2021 privind conferirea Medaliei Aniversare ''Centenarul Marii Uniri''

publicat in M.Of. 887 din 15-sep-2021

Hotarirea 64/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021-2025 COM (2021) 171

publicat in M.Of. 887 din 15-sep-2021

Hotarirea 63/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind drepturile copilului COM (2021) 142

publicat in M.Of. 887 din 15-sep-2021

Hotarirea 62/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 887 din 15-sep-2021