Rasfoire documente

Rectificare din 2021 în finalul Hotărârii Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 9 septembrie 2021

publicat in M.Of. 871 din 10-sep-2021

Hotarirea 68/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

publicat in M.Of. 871 din 10-sep-2021

Hotarirea 9/2021 pentru aprobarea condiţiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data de 26 septembrie 2021 din municipiul Codlea, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 871 din 10-sep-2021

Ordinul 4.988/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''Aripi pentru Succes'' din municipiul Sibiu pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''FRAM'' din municipiul Sibiu

publicat in M.Of. 871 din 10-sep-2021

Ordinul 4.986/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Cartea cu Poveşti'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 871 din 10-sep-2021

Hotarirea 976/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 871 din 10-sep-2021

Decretul 978/2021 privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă

publicat in M.Of. 871 din 10-sep-2021

Decretul 977/2021 privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă

publicat in M.Of. 871 din 10-sep-2021

Decretul 976/2021 privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

publicat in M.Of. 871 din 10-sep-2021

Decretul 975/2021 privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

publicat in M.Of. 871 din 10-sep-2021

Decretul 974/2021 privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

publicat in M.Of. 871 din 10-sep-2021

Decretul 973/2021 privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

publicat in M.Of. 871 din 10-sep-2021

Decretul 972/2021 privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

publicat in M.Of. 871 din 10-sep-2021

Decretul 971/2021 privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

publicat in M.Of. 871 din 10-sep-2021

Decretul 970/2021 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiect privind şcoli mai sigure, incluzive şi sustenabile în România) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 mai 2021

publicat in M.Of. 871 din 10-sep-2021