Rasfoire documente

Ordinul 5.118/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''Kids Happy Land'' din comuna Dumbrăviţa pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Mogâldeaţă'' din comuna Dumbrăviţa

publicat in M.Of. 879 din 14-sep-2021

Ordinul 5.117/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Me Bumbleebee - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Mini Me Joy'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 879 din 14-sep-2021

Ordinul 5.116/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''Educatia Moderna'' din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit ''Ina'' din oraşul Voluntari

publicat in M.Of. 879 din 14-sep-2021

Ordinul 5.115/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei ''Profesia'' din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul ''Profesia'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 879 din 14-sep-2021

Ordinul 5.113/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ ''profesional'', domeniul ''construcţii, instalaţii şi lucrări publice'', calificarea profesională ''instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Dimitrie Filipescu'' din municipiul Buzău

publicat in M.Of. 879 din 14-sep-2021

Ordinul 4.985/2021 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie - 25 iunie 2021

publicat in M.Of. 879 din 14-sep-2021

Ordinul 127/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62/2017 pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil

publicat in M.Of. 879 din 14-sep-2021

Ordinul DG/1/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 879 din 14-sep-2021