Rasfoire documente

Ordinul 1.863/2021 privind acordarea alocaţiei de hrană sub forma tichetelor de masă persoanelor care se vaccinează cu schemă completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 876 din 13-sep-2021

Ordonanta urgenta 99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 876 din 13-sep-2021

Ordinul 7.471/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Şeica Mică, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 876 din 13-sep-2021

Ordinul 5.001/2021 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.196/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Henri Coandă'' din municipiul Sibiu

publicat in M.Of. 876 din 13-sep-2021

Ordinul 4.995/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit ''Happy Hours'' din comuna Berceni

publicat in M.Of. 876 din 13-sep-2021

Norme Metodologice din 2021 pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi de către agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea comerţului a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 876 din 13-sep-2021

Ordinul 1.364/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi de către agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea comerţului a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 876 din 13-sep-2021

Ordinul 648/2021 privind modificarea Metodologiei pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 336/2021

publicat in M.Of. 876 din 13-sep-2021

Ordinul M.186/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 876 din 13-sep-2021

Ordinul M.185/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 876 din 13-sep-2021

Decizia 461/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 876 din 13-sep-2021